2010: ЖФК „Топ гол“ (Битола) - ЖФК „Победа“ 0:4 ЖФК Победа

Женски фудбалски клуб Победа

Повеќе
Патописот на Хаџи Калфа од околу 1650, печатен во Виена во 1812 година. Патописот на Хаџи Калфа

Патописот на Хаџи Калфа

Повеќе
Иван Ѓурлаков... Иван Ѓурлуков

Иван Попталев Ѓурлуков

Повеќе
Џудо семинар во Феријално одморалиште - Претор Џудо

Џудо

Повеќе
Ученици од III одделениe од ОУ Кире Гаврилоски - Јане со учителот Атанас Петрески во посета на зоолошката градина Прилепската зоолошка градина

Прилепската зоолошка градина

Повеќе
1916: Пред бакалницата кај читалиштето Надежда. Бакалски еснаф

Бакалски еснаф

Повеќе
Пане Напе - Фотографски хроничар и прилепската кино -легенда... Пане Напе

Пане Напе

Повеќе
Димитар Чкатров Димитар Чкатров

Димитар Чкатров

Повеќе
Рубенс Корубин... Рубенс Корубин

Рубенс Корубин

Повеќе
Анот „Шар Планина“ во сопственост на Стевананџиовци... Анот на Стевананџиовци

Анот на Стевананџиовци

Повеќе
Кике и Чавкаро. Прилепски фудбалски легенди

Прилепски фудбалски легенди

Повеќе
1950/51: Плакат од претставата „Поп Киро и поп Спиро“. Театарски плакати

Театарски плакати

Повеќе
1935: Гусларот Апостол, пее и свири на Велигден над чешмата Крст, под Чаир... Прилепскиот гуслар Апостол

Сеќавање на прилепскиот гуслар Апостол

Повеќе
Почетокот на минатиот век: Прилепското јунашко друштво „Златоврвски јунак“ под раководено на учителот Илија Антонов, сликано пред Прилепската гимназија Првата прилепска гимназија

Првата прилепска гимназија

Повеќе
Учебна 1897/98: Третиот клас од женското училиште во Прилеп... Женската гимназија во Прилеп

Женската гимназија во Прилеп

Повеќе