Патописот на Васил Иванов К‘нчов. Патописот на Васил Иванов К‘нчов

Патописот на Васил Иванов К‘нчов

Повеќе
Нема податоци. Фудбалски споменар

Фудбалски споменар

Повеќе
Григор Ракиџиев Григор Ракиџиев

Григор Ракиџиев

Повеќе
Отец Пане Матракоски. Отец Пане Матракоски

Отец Пане Матракоски

Повеќе
Решението со кое Талески е назначен за архивист во 1952 година. Тодор Талески

Тодор Талески

Повеќе
Параскева Лозанчева... Параскева Лозанчева

Параскева Лозанчева

Повеќе
Спомен од Пивофестот 2012 година... Пивофест 2012 година

Пивофест 2012 година

Повеќе
Плаката и програмата за Пивофестот 2009 година... Пивофест 2009 година

Пивофест 2009 година

Повеќе
Плаката од Пивофестот 2008 година... Пивофест 2008 година

Пивофест 2008 година

Повеќе
Пивофест 2005 година... Пивофест 2005 година

Пивофест 2005 година

Повеќе
Пивофест 2004 година... Пивофест 2004 година

Пивофест 2004 година

Повеќе
1991: Ученици при ООУ „Кочо Рацин“ сликани со наставникот Благоја Дамески ОУ „Цар Самоил“

ОУ „Цар Самоил“

Повеќе
Сметка од 20 октомври 1902 до 15 јуни 1903 година... Финансиските злоупотреби на РК во Прилеп, 1902/03 година

Препис од сметководствената работа на револуционерниот комитет во Прилеп

Повеќе
Петар Иваноски - Тиквар Петар Иваноски – Тиквар

Петар Иваноски – Тиквар

Повеќе
Патописот на Едвард Браун... Патописот на Едвард Браун

Патописот на Едвард Браун

Повеќе