Изградба на Студенчица... Систем за водоснабдување Студенчица

Системот за водоснабдување Студенчица

Повеќе
Орде Сливјаноски Орде Сливјаноски

Орде Сливјаноски

Повеќе
Марјан Стојкоски-Манта со Жилсон и Оливеира. Прилепски фудбалски легенди: Марјан Стојкоски – Манта

Прилепски фудбалски легенди: Марјан Стојкоски – Манта

Повеќе
„Старата пошта“. Прилепската пошта

Прилепската пошта

Повеќе
Сотир Гулески (1917-1985) Сотир Гулески

Сотир Гулески

Повеќе
Андреј Л’вович Чаговцов Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Повеќе
1800: Договор за закуп на таксата од тутун од околиите: Прилеп, Кичево, Битола и Лерин (Оригинал) Турски протоколи (сиџили) на битолскиот кадилак

Турски сиџили на битолскиот кадилак

Повеќе
Ноември 2012: Болдеринг во околината на Прилеп, фотографија на хрватскиот фотограф Лука Тумбача Спортско качувачки клуб „Златоврв“

Спортско качувачки клуб „Златоврв“

Повеќе
2003: Зградата на Економскиот факултет во Прилеп Економски факултет

Економски факултет

Повеќе
1857 година... Дали сте знаеле…?

Дали сте знаеле…?

Повеќе
Кожарот Енчо со чираците пред својот дуќан. Кожарски еснаф

Кожарски еснаф

Повеќе
Пиво фест 2011 година Пивофест 2011 година

Пивофест 2011 година

Повеќе
27 април 1942: Американска регрутациска картичка на име: Peter Yovanoff Прилепчани од САД во Втората светска војна

Прилепчани од САД во Втората светска војна

Повеќе
Отец Димитрија Попоски Отец Димитрија Попоски

Отец Димитрија Попоски

Повеќе
Управниот и надзорниот одбор на првата Прилепска трговска банка. Банкарство и осигурување

Банкарство и осигурување

Повеќе