Јован Шајкар (1893-1980 Јован Шајкар (1893-1980)

Д-р Јован Шајкар (оски)

Повеќе
Д-р Ѓорѓи Дудев (1905-1957) Ѓорѓи Дудев (1905 – 1957)

Д-р Ѓорѓи Дудев

Повеќе
Д-р Иван Прилепчански (1905-1985) Иван Прилепчански (1905-1985)

Д-р Иван Прилепчански

Повеќе
д-р. Карпуш Благоев Бошкоски Карпуш Благоев Бошковски (1951 – 2007)

Карпуш Благоев Бошковски

Повеќе
zis00028 Земјоделството во Прилеп и прилепско…

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПРИЛЕП

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе
„Прилепското Писмо“ Уметничка литература

Уметничка литература

Повеќе
Прилепско невестинско венче од почетокот на минатиот век... Свадби

Свадби

Повеќе
Мај/Јуни 1978: Фотографија направена од Joel M. Halpern Дебреште

Дебреште

Повеќе
Годините на Првата светска војна: Турска фамилија покрај низите со тутун. Тутуни жолти отрови…

Тутунот…

Повеќе
9 мај 1918: „Офицерска куќа“ во Прилеп... Стара градска архитектура

Стара градска архитектура

Повеќе
„Прилеп“... Прилепски времеплов

Прилепски времеплов

Повеќе
Натписот во манастирот „Свети Архангел Михаил“ - Варош од 996 година... Пишан збор

Пишан збор

Повеќе
Јули 1918: Старата Чаршија... Старата чаршија

Старата Чаршија

Повеќе
Учебна 1892-1893: Дасакали при централно машко училиште во Прилеп Даскали

Даскали

Повеќе