1893: Aптекарот Ѓорѓу, неговиот син Јани, Дамјан Симитчиев и турски воен доктор Дамјан Симитчиев (1873 – 1941)

Дамјан Симитчиев

Повеќе
Доктор Ѓорѓи Чкатров (1875-1923) Ѓорѓи Чкатров (1875-1923)

Д-р. Ѓорѓи Чкатров

Повеќе
Јован Шајкар (1893-1980 Јован Шајкар (1893-1980)

Д-р Јован Шајкар (оски)

Повеќе
Прва светска војна: Орачи од Прилепско... Земјоделството во Прилеп и прилепско…

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПРИЛЕП

Повеќе
1917: Пред воената болница 210 во Прилепските касарни Здравство

Здравството во Прилеп

Повеќе
„Прилепското Писмо“ Уметничка литература

Уметничка литература

Повеќе
9 мај 1918: „Офицерска куќа“ во Прилеп... Стара градска архитектура

Стара градска архитектура

Повеќе
„Прилеп“... Прилепски времеплов

Прилепски времеплов

Повеќе
Натписот во манастирот „Свети Архангел Михаил“ - Варош од 996 година... Пишан збор

Пишан збор

Повеќе