Васил Дудев со учениците и учителите од Битолската прогимназија. Васил Дудев

Васил Дудев

Повеќе