Ристо Калчевски Ристо Калчевски

Ристо Калчевски

Повеќе
Седумдесеттите години од минатиот век...   Универзалната сала Универзална спортска сала

Универзална спортска сала

Повеќе
Четата на Шаќир Војвода... Крсто Гермов – Шаќир Војвода

Крсто Гермов – Шаќир Војвода

Повеќе
Прва светска војна: Спортски игри организирани од Централните сили во Прилеп Атлетика

Почетоците на атлетиката во Прилеп

Повеќе
Прилепски рибари... Рибари

Рибари

Повеќе
Владимир Кусев Владимир Кусев

Владимир Кусев

Повеќе
Манастирската црква „Свети Георгиј“ во село Беловодица. Манастир „Свети Георгиј“, село Беловодица

Манастир „Свети Георгиј“, село Беловодица

Повеќе
1967 г.   Споменикот „Крале Марко„ изработен од Боро Крстевски, во 1963 година Скулпторство

Скулпторство

Повеќе
1936: Црковниот хор при „Свето Благовештение“ Прилепски хорови

Прилепски хорови

Повеќе
Никола Бошков - Тројачанец Никола Бошков – Тројачанец

Никола Бошков – Тројачанец

Повеќе
Коле Чашуле Коле Чашуле

Коле Чашуле

Повеќе
Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани. Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани

Црква „Свети Димитриј“, село Кривогаштани

Повеќе