25 Август 1930: Благоја Антоски Првите автомобили во Прилеп

Првите автомобили во Прилеп

Повеќе