Прва светска војна: Јордан Тренков на служба во бугарската армија Јордан Тренков

Јордан Тренков

Повеќе
1903: Четата на Стефан Николов Стефан Николов

Стефан Николов

Повеќе