Учебна 1989/90: Ученици при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ со наставникот Ристо Трпеноски ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1990-2000

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, генерации 1990-2000

Повеќе