1949/50: Ученици од IV одделение, сликани со учителка Спасија ОУ „Свети Климент Охридски“, генерации 1949 – 2000

ОУ „Свети Климент Охридски“, генерации 1949 – 2080

Повеќе