1968: Живко Ѓорѓиоски Живко Ѓорѓиоски

ЖИВКО ЃОРЃИОСКИ

Повеќе
1970: Ристо Глигороски Прилепски фудбалски легенди: Ристо Глигороски

Прилепски фудбалски легенди: Ристо Глигороски

Повеќе
ФК „Победа“ ФК „Победа“, 1970-1979

ФК „Победа“, 1970-1979

Повеќе