Јануари 2013: Мермерна статуа пронајдена во Тополчани при копање на темели за новата селска црква Камените моми од Чепигово…

КАМЕНИТЕ МОМИ ОД ЧЕПИГОВО

Повеќе
Тополчани на сателитска снимка Тополчани

Тополчани

Повеќе
Новото училиште во Чепигово. Чепигово

Чепигово

Повеќе
Првата светска војна: Црквата „Свети Никола“ во село Чепигово Црква „Свети Никола“, село Чепигово

Црква „Свети Никола“, село Чепигово

Повеќе
Кралот Персеј... Кралот Персеј

Кралот Персеј

Повеќе
2010: Локалитетот Стибера. Стибера

Античкиот град Стибера

Повеќе
Керамички садови од локалитетот Бакарно Гумно кај селото Чепигово, рана бронза. Локалитетот „Бакарно Гумно“

Локалитетот „Бакарно Гумно“

Повеќе
Прилепски рибари... Рибари

Рибари

Повеќе