Црква „Света Петка“, село Чаниште. Црква „Света Петка“, село Чаниште

Црква „Света Петка“, село Чаниште

Повеќе
Чаниште Чаниште

Чаниште

Повеќе
Археолошки наоди од локалитетот „Ѓерамиди“. Локалитетот „Ѓерамиди“

Локалитетот „Ѓерамиди“

Повеќе
Автобуската станица... ТУО „Пелагонија Турист“

ТУО „Пелагонија Турист“

Повеќе
8 јуни 1918: Поглед од Селечка кон Мариово... Мариово

Мариово

Повеќе
Ѓорче Петров... Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

Повеќе