1961: Дарко Дамески во филмот „Мирно лето“ Дарко Дамески

Дарко Дамески

Повеќе