Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци. Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Слепче Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Новоселани. Црква „Свети Георгиј“, село Новоселани

Црква „Свети Георгиј“, село Новоселани

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Дебреште. Црква „Свети Георгиј“, село Дебреште

Црква „Свети Георгиј“, село Дебреште

Повеќе