Учебна 1892-1893: Дасакали при централно машко училиште во Прилеп Даскали

Даскали

Повеќе
Господин Ангелариј како Пелагониски епископ. Архиепископ Ангелариј

Архиепископ Ангелариј

Повеќе