25 Август 1930: Благоја Антоски Првите автомобили во Прилеп

Првите автомобили во Прилеп

Повеќе
Христо Димкар... Христо Димкар

Христо Димкар

Повеќе
1900 година... Димкаровци во дворот од семејната куќа... Димкаровци

Димкаровци

Повеќе
11 август 1917: Бугарскиот принц Борис (четврти), генерал-полковник Никола Жеков (шести) и високи офицери на Централните сили сликани во Прилеп Прва светска војна

ПОЧЕТОКОТ…

Повеќе
Фотографија од архивата на семејството Димкар Деца од фамилија…

НЕКОЛКУ ДЕТИНЦКИ ЗБОРОВИ

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе