1968: „Фудбалска екипа за глуви од Прилеп, првак на Македонија“, Допис во „Народен глас“ бр. 70 Фудбалска екипа за глуви од Прилеп

Фудбалска екипа за глуви од Прилеп

Повеќе
Кике и Чавкаро. Прилепски фудбалски легенди

Прилепски фудбалски легенди

Повеќе
Прва Светска војна: Ескадронот JASTA 25, од Канатларци на фудбал во Прилеп Првата фудбалска топка…

Првата фудбалска топка

Повеќе
Монографија: „Триесет години Гоце Делчев - Победа“ - 1971 година. Спортска литература

Спортска литература

Повеќе