Фотографија од архивата на Фото Зрак Фотографии од архивата на Фото „Зрак“

Фотографии од архивата на Фото „Зрак“

Повеќе
1977: Членовите на моделарската секција при Аеро клуб „Прилеп“ Воздухопловно и ракетно моделарство

Воздухопловно и ракетно моделарство

Повеќе
1923: Железничка станица Прилеп. Парна локомотива серија 99.4. Железничкиот сообраќај

Железнички сообраќај во Прилеп

Повеќе
Тито, партија, младина, акција... Изградба

Изградба

Повеќе
1940: Посета на премиерот на Кралството Југославија, Драгиша Цветковиќ во Прилеп Драгиша Цветковиќ во Прилеп

Драгиша Цветковиќ во Прилеп…

Повеќе
1917: Ат - Пазар... Прилепските пазари

Прилепските пазари

Повеќе
Василе Десоски... Василе Десоски

Василе Десоски

Повеќе
1917: Оревоечка река... Ореовечка, Дабничка…

Градската река

Повеќе
Септември 1944: Проглас по повод капитулацијата на бугарија Втора светска војна

Втора светска војна

Повеќе
Список на пристигнати патници од Македонија во Њујорк на ден 30 Април 1905 година... Шетани луѓе

Шетани луѓе

Повеќе
1954: Реконструкција на Маркови Кули според Александар Дероко... Маркукуле

Маркукуле

Повеќе
Градскиот стадион во 40-те години од минатиот век Градскиот стадион

Градскиот стадион

Повеќе