Април 1917: Еѓупско маало Ромската (Еѓупска) заедница во Прилеп

Ромската заедница во Прилеп

Повеќе
1949: ФК „Пролетер“... ФК „Пролетер“

ФК „Пролетер“

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе
ФК „Корзо“ ФК „Корзо“

ФК „Корзо“

Повеќе