ФК „Илинден“, Долнени. ФК „Илинден“, Долнени

ФК „Илинден“, Долнени

Повеќе
ФК „Победа“ ФК „Победа“, 1980-1989

ФК „Победа“, 1980-1989

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе
1999/2000: ФК „11 Октомври“. ФК „11 Октомври“, 1981-2011

ФК „11 Октомври“, 1981-2011

Повеќе