1981: Заедничка фотографија од екипите на ФК „Металец“ и ФК „Партизан“ од Белград. ФК „Металец“

ФК „Металец“

Повеќе
ФК „Тополчани“ ФК „Младост“, Тополчани

ФК „Младост“, Тополчани

Повеќе
ФК „Мирче Ацев“, („Младост“) од Кривогаштани. ФК „Младост“, Кривогаштани

ФК „Младост“, Кривогаштани

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе
ФК „11 Октомври“. ФК „11 Октомври“, 1955-1980

ФК „11 Октомври“

Повеќе