1965: ФК „Козара“ од Заполжани ФК „Козара“, Заполжани

ФК „Козара“, Заполжани

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе