ФК „Искра“ од Варош, 1948... ФК „Искра“, Варош

ФК „Искра“, Варош

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе