Прва Светска војна: Ескадронот JASTA 25, од Канатларци на фудбал во Прилеп Првата фудбалска топка…

Првата фудбалска топка

Повеќе