1980/81: ФК „Боротино“ ФК „Боротино“

ФК „Боротино“

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе