За прилепскиот блех оркестар На свадба и погреб

НА СВАДБА И ПОГРЕБ

Повеќе
27 декември 1981: „Прилепското стопанство годинава“ - „Нова Македонија“ Ретроспектива на прилепското стопанство 1981-1993

Ретроспектива на прилепското стопанство 1981-1993

Повеќе
4 септември 1970: „Егзотична и блиска Македонија“ - „Народен Глас“ Витол Станкиевич: Егзотична и блиска Македонија

ЕГЗОТИЧНА И БЛИСКА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
ЗИК „Прилеп“ Прилепски логоа и амблеми

Прилепски логоа и амблеми

Повеќе
24 март 1967: „Кажете ни - Ќе прекажеме“ Трње

Рубриките „Трње“ и „Кажете ни – Ќе прекажеме“

Повеќе
Почетокот на 70-те години од минатиот век: Монополот... Тутунски комбинат

Тутунски комбинат

Повеќе
Седумдесеттите години од минатиот век...   Универзалната сала Универзална спортска сала

Универзална спортска сала

Повеќе
Стеван Василески Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“ Значки, амблеми, грбови…

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе