Ѓорѓе Андрејевиќ - Кун: „Партизани“ Прилепскиот партизански одред

Формирањето на Прилепскиот партизански одред

Повеќе
Ѓоре Велкоски - Стрелката Ѓорѓи Секулов Велков(ски) – Стрелката

Ѓорѓи Секулов Велков(ски)

Повеќе
Трајко Бошкоски - Тарцан Трајко Бошкоски – Тарцан

Трајко Бошкоски – Тарцан

Повеќе