1971: Анот од Стевананџиовци запален во вежба на СВОЗ... Сите во одбрана и заштита (СВОЗ)

СВОЗ (Сите Во Одбрана и Заштита)

Повеќе
8 ноември 1992 година... Полагање свечена обврска на војниците од прилепскиот гарнизон на АРМ АРМ

Армија на Република Македонија

Повеќе