„Нова државна народна школа „Светог Саве“ подигнута 1926 године“. ОУ „Свети Сава“

ОУ „Свети Сава“

Повеќе