Градскиот стадион во 40-те години од минатиот век Градскиот стадион

Градскиот стадион

Повеќе
1924: „Манастир Светих Арханђела код Прилепа“... Манастир „Свети Архангел Михаил“ во Варош

Манастир Свети Архангел Михаил во Варош

Повеќе