Весникот „Автономна Македонија“, од 1903 година во кој е објавена драмата „Црне Војвода“ Драмата „Црне војвода“ од Марко Цепенков, 1903 година

Драмата „Црне војвода“, од Марко Цепенков

Повеќе
Спиро Црне Големџиојски Спиро Црне Големџиојски

Јован Хаџи Васиљевиќ: „Спиро Црне Големџиојски“

Повеќе
Даме Коров Диме Коров

Диме Коров

Повеќе
1980/81: Сцена од претставата „Болва в уво“. Народен Театар „Војдан Чернодрински“, 1980-1990

НТ „Војдан Чернодрински“, 1980-1990

Повеќе
2011: Патот кон Дабница... Дабница

Дабница

Повеќе
Прота Аврам Петров Прота Аврам Петров

Прота Аврам Петров

Повеќе