14 март 1918: Разгледница испратена од Шумен (Бугарија) во Прилеп... Разгледници испратени во Прилеп

Разгледници испратени во Прилеп

Повеќе
Милан Христов Ѓурлуков Милан Христов Ѓурлуков

Милан Христов Ѓурлуков – Стамболов

Повеќе
Борис Сугарев Борис Сугарев

Борис Сугарев

Повеќе
Цветанка Сенокозлиева Цветанка Сенокозлиева

Цветанка Сенокозлиева

Повеќе
Јордан Гавазов Јордан Гавазов

Јордан Гавазов

Повеќе
Коле Чашуле Коле Чашуле

Коле Чашуле

Повеќе
1899: Издание на поштенска картичка од Отоманската империја со вредност на 20 пари од 1892 година, испратена од Прилеп до Самоков (Бугарија) Поштенски картички и телеграми

Поштенски картички и телеграми

Повеќе
„Соколска застава“ Соколското друштво

Соколското друштво

Повеќе
Григор Ќуркчиев Григор Ќуркчиев

Григор Ќуркчиев

Повеќе
Блаже Конески Блаже Конески

Блаже Конески

Повеќе
Војводата Мирче Ацев сликан во Софија... Мирче Ацев Оровчанец

Мирче Ацев Оровчанец

Повеќе
1907: Илустрирана картичка испратена до Георги Иванов од  Прилеп Илустрирани картички, честитки

Илустрирани картички…

Повеќе
Илија Николовски - Луј Илија Николовски – Луј

Илија Николовски-Луј

Повеќе
Марко Цепенков... Марко Цепенков

Марко Цепенков

Повеќе
Септември 1944: Проглас по повод капитулацијата на бугарија Втора светска војна

Втора светска војна

Повеќе