Стр.1 Рилско четириевангелие

Рилското четириевангелие

Повеќе
Учебна 1888/89: Учители и ученици од Солунската машка гимназија Георги Трајчев

Георги Трајчев Ѓорѓимајков

Повеќе
1902/03: Затворници во Куршумли ан во Скопје: Антим Катланов, Илија Керемитчиев, Димитар Ночов, Владимир Карамфилов и Михаил Ангелов Владимир Карамфилов

Владимир Карамфилов

Повеќе
Рампе Стеваноски Рампе Стеваноски

Рампе Стеваноски

Повеќе
Јордан Самарџиев Јордан Самарџиев

Јордан Самарџиев

Повеќе
Отец Димитрија Попоски Отец Димитрија Попоски

Отец Димитрија Попоски

Повеќе
Спиридон Мирчев Спиридон Мирчев

Спиридон Мирчев

Повеќе
Параскева Лозанчева... Параскева Лозанчева

Параскева Лозанчева

Повеќе
Волче Наумчески... Волче Наумчески

Волче Наумчески

Повеќе
1918: Коверт од писмо на командата од 11та армија во Македонија стационирана во Прилеп... Поштенски коверти

Поштенски коверти

Повеќе
1903 година... Константин Кондов на советување со други војводи во Осоговските планини... Константин Кондов

Константин Николов Кондов – Коста

Повеќе
Георги Кондов Георги Кондов

Георги Кондов

Повеќе
1937: Покана за добротворна вечер на Прилепското благотворително дружество „Пере Тошев“ во Софија... Прилепско друштво „Пере Тошев“ од Софија

Прилепското благотворително дружество „Пере Тошев“

Повеќе
Илија Биолчев... Илија Биолчев

Илиja Николов Биолчев – Сципион

Повеќе
Бојан Биолчев Бојан Биолчев

Бојан Биолчев

Повеќе