Прва светска војна: Јордан Тренков на служба во бугарската армија Јордан Тренков

Јордан Тренков

Повеќе
Кирил Ристоски Кирил Ристоски

Кирил Ристоски

Повеќе
георги Пешков Георги Пешков

Георги Пешков

Повеќе
Тале Христов... Тале Христов

Тале Христов – Егомонт

Повеќе
Петар Ацев

Петар Ацев

Повеќе