1919: Далматински доселеници во Прилепско... Српската колонизација во прилепско

AГРАРНА РЕФОРМА

Повеќе
Практична настава на СЗУ во Славеј... Средно земјоделско училиште

Средно земјоделско училиште (СЗУ)

Повеќе
29 ноември 1953: Реклама и честитка од ГП „1 Мај“... Комерцијални честитки и реклами

Комерцијални честитки и реклами

Повеќе
Трактор од стопанството на Славеј. Славеј

Славеј

Повеќе
Црква „Свети пророк Илија“ во селото Славеј. Црква „Свети пророк Илија“, село Славеј

Црква „Свети пророк Илија“, село Славеј

Повеќе
Прва светска војна: Орачи од Прилепско... Земјоделството во Прилеп и прилепско…

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ПРИЛЕП

Повеќе