Ситна култна пластика од разни локалитети, изработена во бронза од римскиот период. Римски период

Римски период…

Повеќе
Превојот преку Бабуна (Присадски превој) Превојот преку Бабуна

Превојот преку Бабуна

Повеќе