Од постарата генерација прилепски каратисти: Бонтоно, Дрцко, Ѕверо, Јорга... Каратето во Прилеп

Каратето во Прилеп

Повеќе
Мице Козар на поседок во Мариово... Мице Лазаров Козароски – Козар

Мице Лазаров Козароски

Повеќе
Кик бокс клубот „Шампион“, освојувач на трето место на државниот натпревар во Скопје... Кик бокс клуб „Шампион“

Кик бокс клуб „Шампион“

Повеќе
Милан Христов Ѓурлуков Милан Христов Ѓурлуков

Милан Христов Ѓурлуков – Стамболов

Повеќе
Иван Велков:Кузман Цветан Јосифоски (Питу, Методие), (1915-1944), 1972/73 година. Кузман Јосифовски – Питу

Кузман Јосифовски – Питу

Повеќе
Славе Ајтоски во своето атеље... Славе Ајтоски

Славе Ајтоски

Повеќе
Аспарух Јосифоски Аспарух Јосифоски

Аспарух Јосифоски

Повеќе
Димче Блажески - Чалата... Димче Блажески – Чалата

Димче Блажески – Чалата

Повеќе
1961: Дарко Дамески во филмот „Мирно лето“ Дарко Дамески

Дарко Дамески

Повеќе
Ристо Лозаноски Ристо Лозаноски

Ристо Лозаноски

Повеќе
Превојот преку Бабуна (Присадски превој) Превојот преку Бабуна

Превојот преку Бабуна

Повеќе
Орде Иваноски Орде Иваноски

Д-р Орде Иваноски

Повеќе
1992: ОК „11 Октомври“ Одбојка

Одбојка

Повеќе
Кире Алексо Гаврилоски (Јане), (1918-1944); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Кире Гаврилоски – Јане

Кире Гаврилоски – Јане

Повеќе
1975: ФК „Победа“ ФК „Победа“, 1970-1979

ФК „Победа“, 1970-1979

Повеќе