Примитивна експлоатација на мермер од каменоломот „Сивец“ Експлоатација на мермер

Експлоатација на мермер

Повеќе
Alkanna pulmonaria Grisebach пронајдена во Мариово во 1887 година од германскиот ботаничар August Grisebach Alkanna pulmonaria Grisebach

Alkanna pulmonaria Grisebach

Повеќе
Археолошки остатоци од некрополата „Сивец“. Некрополата „Сивец“

Некрополата „Сивец“

Повеќе
80-те години од минатиот век: Рудникот за мермер „Сивец“ Уметничка галерија: Прилепскиот мермер

Уметничка галерија: Прилепскиот мермер

Повеќе