Црква „Свети Теодор Тирон“ во Кривогаштани. Црква „Свети Теодор Тирон“, село Кривогаштани

Црква „Свети Теодор Тирон“ во Кривогаштани

Повеќе
Методиј Кусев како Старозагорски митрополит Методиј Кусев

Митрополит Методиј Кусев(ич)

Повеќе