Црква „Свети Никола“, село Дрен. Црква „Свети Никола“, село Дрен

Црква „Свети Никола“, село Дрен

Повеќе
Црквата во Дабница Црква „Свети Никола“, село Дабница

Црква „Свети Никола“, село Дабница

Повеќе
Фреска: „Свети Никола го поставуваат за ѓакон“, јужен брод... Манастир „Свети Никола“, село Манастир – Фрескоживопис

Манастир „Свети Никола“, село Манастир – Фрескоживопис

Повеќе
Проштално писмо од патријархот Ерусалимски Кирил од 1857 година, напишано во Ерусалим. Графички листови

Графичките листови

Повеќе
1979 година... Поглед на црквата „Свети Никола“ - Зрзе од југоисточната страна Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Повеќе
Црквата „Свети Никола“ во село Крстец Црква „Свети Никола“, село Крстец

Црквата „Свети Никола“

Повеќе
Куќа во Прилепец Прилепец

Прилепец

Повеќе
Фрска на главната апсида на која е преставен еден од двата ангела кои ја нудат својата помош на Богороца... Црква „Свeти Никола“, Варош – Фрескоживопис

Црква „Свeти Никола“, Варош – Фрескоживопис

Повеќе
2012: Манастирската црква Свети Никола во село Манастир... Манастир „Свети Никола“, село Манастир

Манастир „Свети Никола“, село Манастир

Повеќе
Манастир „Свети Никола“ во село Слепче. Манастир „Свети Никола“, село Слепче

Манастир „Свети Никола“, село Слепче

Повеќе
1924: „Црква Светог Никола код Прилепа“ Црква „Свети Никола“ во Варош

Црква „Свети Никола“ во Варош

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе