1938: Туристичка брошура „Прилеп и Марковград“ Прилеп и Марков град

ПРИЛЕП И МАРКОВ ГРАД

Повеќе
1933: Детскиот хор во црквата „Свети Кирил и Методиј“ на Велики Петок Првиот детски црковен хор

ПРВИОТ ДЕТСКИ ЦРКОВЕН ХОР

Повеќе
Црквата „Свети Кирил и Методиј“ - Параклис. Црква „Свети Кирил и Методиј“ – Параклис

Црква „Свети Кирил и Методиј“ – Прилеп

Повеќе
Прилепско невестинско венче од почетокот на минатиот век... Свадби

Свадби

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе