Димче Аџимитрески... Димче Аџимитрески

Димче Аџимитрески

Повеќе
Прилепската плоча... Прилепска плоча

Прилепската плоча

Повеќе
Стеван Василески Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе
Новиот Завет - Санкт Петербург - 1897 год. Низ приватните библиотеки

Приватни библиотеки

Повеќе
Ученичките при Солунската женска гимназија 1895-1896 г. со учителите Георги Пенев, Анастас Наумов, Бано Кушев, Атанас Бадев (5ти во горниот ред) Атанас Бадев

Атанас Бадев

Повеќе