Прва светска војна: „Македонец со магариња“ - Дрвар од прилепско Шумарство

ШУМАРСТВО

Повеќе
Бугарска карта со приказ на битката кај Добро Поле... Пробивот кај Добро Поле

Битката на Добро Поле

Повеќе
1903: Машка и женска носија од „Подмариовските села“ Носијата во Мариово

Носијата во Мариово…

Повеќе
Јованоски Цане - Коњарец Цане Јованоски – Коњарец

Јованоски Крстев Цане

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Полчиште. Црква „Вознесение Христово“, село Полчиште

Црква „Вознесение Христово“, село Полчиште

Повеќе
Стефос Григориу, Стојан Цицов и Павле Илиев. Стојан Цицов

Стојан Цицов

Повеќе