Јосиф Ковачев Јосиф Ковачев

Јосиф Ковачев

Повеќе
Мирче Ацев (средина) во четата на прилепскиот војвода Коне Павле Ацеви – Колено на патриоти и револуционери…

АЦЕВИ – КОЛЕНО НА ПАТРИОТИ И РЕВОЛУЦИОНЕРИ…

Повеќе
1909: „За спомен од вашата внука Флорика Кристова, сликана во Крајова...“ Фотокартички

Фотокартички

Повеќе
Бојан Биолчев Бојан Биолчев

Бојан Биолчев

Повеќе
Петар Ацев

Петар Ацев

Повеќе
Григор Ќуркчиев Григор Ќуркчиев

Григор Ќуркчиев

Повеќе