Дописна картичка, 31 јануари 1940 година (Предна) Дописна картичка, 31 јануари 1940 година

Пирот, 31 јануари 1940 година

Повеќе
Дописна картичка, 23 јуни 1935 година (Предна страна) Дописна картичка, 23 јуни 1935 година

Пирот, 23 јуни 1935 година

Повеќе
1899: Издание на поштенска картичка од Отоманската империја со вредност на 20 пари од 1892 година, испратена од Прилеп до Самоков (Бугарија) Поштенски картички и телеграми

Поштенски картички и телеграми

Повеќе
Григор Ќуркчиев Григор Ќуркчиев

Григор Ќуркчиев

Повеќе
Печат на Бакалскиот еснаф од Прилеп од 1861 година. Печати и штембили

Печати и штембили

Повеќе