1926: Петар Поп-Антоски во Чешка како студент по винарство и земјоделство... Прилепска студентарија…

Студентски живот…

Повеќе
Петар Поп-Антоски Петар Поп-Антоски

Петар Поп-Антоски

Повеќе
Ѓорѓија Поп Антоски Поп-Антовци

Поп-Антовци

Повеќе
Учебна 1908/09: Ученици од IV одделение Непознати училишта и генерации

Непознати училишта и генерации

Повеќе