Година непозната: Паралелка од дневен престој во ОУ „Гоце Делчев“ со учителката Љубица. ОУ „Гоце Делчев“, непознати генерации

ОУ „Гоце Делчев“, непознати генерации

Повеќе
1980/81: I-в одделение, учителка Вера Трајкоска. ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1980-1989

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1980-1989

Повеќе