Петар Мрмев Петар Мрмев

Петар Мрмев

Повеќе
Прва светска војна: Јордан Тренков на служба во бугарската армија Јордан Тренков

Јордан Тренков

Повеќе
Георги Кондов Георги Кондов

Георги Кондов

Повеќе