1903 година... Константин Кондов на советување со други војводи во Осоговските планини... Константин Кондов

Константин Николов Кондов – Коста

Повеќе
Никола Бошков - Тројачанец Никола Бошков – Тројачанец

Никола Бошков – Тројачанец

Повеќе